Αυτό είναι καλοκαίρι για τον Ralph Waldo Emerson. Και για μας.

Πηγή: Τoseebeauty